REKLAM ALANI-X1
Kocaeli Şehir Portalı

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

 1. KULLANIM KOŞULLARI

kocaelisehirportali.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. kocaelisehirportali.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “kocaelisehirportali.com”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “kocaelisehirportali.com”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “kocaelisehirportali.com”u kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1.İşbu kocaelisehirportali.com’unsahibi “Alikahya Atatürk Mh Güneysu Cad  no:20 İzmit Kocaeli” adresinde mukim İhsan AĞÇAY. (bundan böyle kısaca kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır)’dir. “kocaelisehirportali.com”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “kocaelisehirportali.com’un” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. kocaelisehirportali.com” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “kocaelisehirportali.com”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.kocaelisehirportali.com’da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “kocaelisehirportali.com” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “kocaelisehirportali.com”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve kocaelisehirportali.com” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” kocaelisehirportali.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “kocaelisehirportali.com”u kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

 1. TANIMLAR

kocaelisehirportali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan kocaelisehirportali.com “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “kocaelisehirportali.com”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “kocaelisehirportali.com”a üye olan ve “kocaelisehirportali.com” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “kocaelisehirportali.com”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “kocaelisehirportali.com’ tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “kocaelisehirportali.com’ tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “kocaelisehirportali.com’un” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”: Üye’nin “kocaelisehirportali.com” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda kocaelisehirportali.com’a talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “kocaelisehirportali.com” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“kocaelisehirportali.com’un Hizmetleri” (“Hizmet”): “kocaelisehirportali.com” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “kocaelisehirportali.com’ tarafından sunulan uygulamalardır. “kocaelisehirportali.com” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “kocaelisehirportali.com”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “kocaelisehirportali.com”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

kocaelisehirportali.com Arayüzü” : kocaelisehirportali.com’un ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve kocaelisehirportali.com Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “kocaelisehirportali.com’un”a ait olan tasarımlar içerisinde “kocaelisehirportali.com” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

 

“kocaelisehirportali.com’un Veritabanı” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “kocaelisehirportali.com’un”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

 

 1. kocaelisehirportali.com’un HİZMETLERİ

 

3.1. kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler tarafından kocaelisehirportali.com Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle kocaelisehirportali.com Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

 

3.2. kocaelisehirportali.com”, “kocaelisehirportali.com” içerisinde “Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

 

3.3. “kocaelisehirportali.com” dâhilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

 

3.4. kocaelisehirportali.com”, “kocaelisehirportali.com” dâhilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “kocaelisehirportali.com” dâhilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. kocaelisehirportali.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

 

 1. kocaelisehirportali.com’u KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

4.1. “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “kocaelisehirportali.com” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “kocaelisehirportali.com” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili kocaelisehirportali.com herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.2. “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler tarafından kocaelisehirportali.com Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. kocaelisehirportali.com”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla kocaelisehirportali.com herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü kocaelisehirportali.com hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

 

4.3. “KULLANICI” “kocaelisehirportali.com” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 

4.4. “Kullanıcı”lar “kocaelisehirportali.com” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.5. “Kullanıcı”lar, “kocaelisehirportali.com” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya kocaelisehirportali.com’un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri  ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

4.6. kocaelisehirportali.com”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi”ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “Kullanıcı”ların “kocaelisehirportali.com” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

 

4.7. kocaelisehirportali.com”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. kocaelisehirportali.com” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, kocaelisehirportali.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ”kocaelisehirportali.com’un” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

 

4.8. kocaelisehirportali.com’un, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının kocaelisehirportali.com’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

4.9. “kocaelisehirportali.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya kocaelisehirportali.com’un “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; kocaelisehirportali.com’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4.10. “kocaelisehirportali.com’un”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “kocaelisehirportali.com’un Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “kocaelisehirportali.com’un” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “kocaelisehirportali.com’un” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; kocaelisehirportali.com’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4.11. kocaelisehirportali.com’un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, kocaelisehirportali.com’un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar kocaelisehirportali.com’un’ takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi kocaelisehirportali.com’un, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra kocaelisehirportali.com kullanımına izin verilebilir. “Site”nin ve “kocaelisehirportali.com”daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; kocaelisehirportali.com’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “kocaelisehirportali.com’un”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

 

4.12. “kocaelisehirportali.com”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan kocaelisehirportali.com sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Bu “kocaelisehirportali.com” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu kocaelisehirportali.com’un(sınırlı olmamak kaydıyla kocaelisehirportali.com Veritabanı”, kocaelisehirportali.com Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte kocaelisehirportali.com’un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) kocaelisehirportali.com’a ait ve/veya kocaelisehirportali.com” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcı”lar, kocaelisehirportali.com” hizmetlerini, kocaelisehirportali.com” bilgilerini ve kocaelisehirportali.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının kocaelisehirportali.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde kocaelisehirportali.com” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde kocaelisehirportali.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde kocaelisehirportali.com” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde kocaelisehirportali.com hizmetleri, kocaelisehirportali.com” bilgileri, kocaelisehirportali.com” telif haklarına tabi çalışmaları, kocaelisehirportali.com” ticari markaları, kocaelisehirportali.com” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 1. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 

kocaelisehirportali.com”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “kocaelisehirportali.com”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde kocaelisehirportali.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve kocaelisehirportali.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

 

İşbu “Kullanım Koşulları” kocaelisehirportali.com” tarafından “kocaelisehirportali.com”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “kocaelisehirportali.com”u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN VERME KURALLARI VE İLAN VERİLMESİ YASAKLI ÜRÜNLER

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

kocaelisehirportali.com  ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. kocaelisehirportali.com ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, kocaelisehirportali.com’un ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Üye”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. kocaelisehirportali.com’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle kocaelisehirportali.com tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanya ve tekliflere ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) iade edilmez.

 

Kullanıcı’lar, “kocaelisehirportali.com” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya kocaelisehirportali.com amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

İlan verenler, ilanlarından kocaelisehirportali.com tarafından uygun görülenlerin; kocaelisehirportali.com’un belirleyeceği süre boyunca seri ilanlar kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca kocaelisehirportali.com tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

 

İlan fiyat tarihçesi özelliği ile ilanların tüm fiyat değişiklikleri, favoriye eklenme tarihinden itibaren favorisine ekleyen kullanıcılar tarafından takip edilebilir.

 

İLAN VERME KURALLARI – EMLAK

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve ürüne ait fotoğrafların eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında kocaelisehirportali.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.

Bir gayrimenkulü satmak için ayrı, kiralamak için ayrı ilan verilmelidir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık detayları bulunamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Bu sorumluluk ilan verene aittir. Mal sahibinin itirazı doğrultusunda üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemelidir.

Borcu ile beraber devredilmek istenen Daire ilanlarınızı Devren Satılık Konut kategorisinden vermenizi öneriyoruz. Eğer Konut/Satılık kategorisinden ilanınızı yayınlamak istiyorsanız fiyat alanında tüm borçları ile beraber toplam tutarın yazılması gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ve mail adreslerini belirtmemeleri gerekir

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

Banka’lara ait olan emlakların ilanları sadece Banka’lar tarafından “Bankadan Emlak” paketi satın alınarak kocaelisehirportali.com’da yayınlanabilir. Bireysel ya da Mağaza paketi alan kurumsal üyeler Banka’lara ait emlaklar için kocaelisehirportali.com’da ilan yayınlayamaz. Yayınlamaları halinde ilan yayından kaldırılır ve Mağaza kapatılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve kocaelisehirportali.com’daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.

Konut> Kiralık kategorisinde sadece aylık kiralık ilanlar verilebilir. Günlük, haftalık vb. kiralık ilanların Günlük Kiralık kategorisinden verilmesi gerekmektedir.

Günlük kiralık dairelerde, fiyat kriterine günlük kiralama bedeli girilmelidir.

İlanın işyeri ya da konut olarak değerlendirilmesinin kararı ilan verenin sorumluluğundadır. Seçilmiş kategori doğru olarak kabul edilir, ilan verme kurallarına aykırı bir durum yer almıyor ise ilan yayına alınır.

Her farklı taşınmaz için ayrı ilan verilmelidir. Farklı konumdaki, taşınmazlar için toplu satış yapılamamaktadır.

Turistik Tesis kategorisinde sadece turistik bir tesisin tamamı kiralanabilir ya da tamamının satışı yapılabilir.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – VASITA

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece araç / ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan araca ürüne ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, km, model, vites vb.) doğru bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilerin doğruluğu ilan verenin sorumluluğundadır.

Girilen aracın kategori, marka ve model seçimi üyenin sorumluluğunda olup, hatalı seçimden kaynaklı ilanın ret olması halinde ilan hakkı kaybolur ve yeni bir hak tanımlaması yapılmaz.

Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir araca / ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık içerik girilemez.

Sadece sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.

Aynı marka ve modele ait farklı araçlar / ürünler için ayrı ilan girişi yapılması ve araçların her birinin kendine ait fotoğraflarının çekilerek ilan verilmesi gerekmektedir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz. Bu işlemi gerçekleştiren üyelerin ilanları mükerrer olarak algılanıp, bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Platforma yapılan araç / ürün girişlerinde mutlaka mal sahibinin onayı alınmalıdır.

Satılık veya kiralık araçlar / ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

Kiralık araç kategorisinde, fiyat kriterine sadece günlük kiralama bedeli girilmelidir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır‘, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

Vasıta kategorisinde araçların parçaları ayrı ayrı satılamaz. Parça satışı sadece yedek parça kategorisi altında yapılmaktadır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ

“Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.

Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekmektedir. Örnek: Farklı ayakkabı numaraları ya da farklı renkleri olan ürünlerde ayrı ilan girişi yapılması gereklidir. Aynı ilan altında tüm ayakkabı numaraları ve renkleri vb. farklılaştıran unsurlar belirtilemez.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.

Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.

Kiralık olarak verilmek istenilen ilanlar, eğer ilgili kategorisinde kiralık seçeneği yok ise Diğer Her Şey> Diğer kategorisinden verilmelidir.

Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.

İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.

Airsoft silahların satışında açıklama bölümüne “Ateşli silaha çevrilemez, 18 yaşından küçüklere satılamaz.” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; kocaelisehirportali.com’un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com’un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – YEDEK PARÇA, AKSESUAR, DONANIM & AYARLAMA

“Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.

Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.

İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; kocaelisehirportali.com’un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com’un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – HAYVANLAR ALEMİ

İlan verebilmek için Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu ile belirlenen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ilgili hayvan hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Evcil hayvanlar satışı yapılamaz. Satışa yönelik faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir.

Sahiplendirmek için verilen ilanların açıklama bölümünde “Aşı, mama, veteriner parası talep edilmeyecektir. Tamamen ücretsiz sahiplendirilecektir.” bu ve bu anlamdaki ibarelerin eklenmesini gerekmektedir.

Kurumsal üyeler evcil hayvanlar kategorisine kesinlikle ilan girişi yapamazlar.

Evcil hayvanlar kategorisinde yayınlanmak istenen hayvana ait fotoğraf ve/veya video olması zorunludur. Yayınlanan fotoğraflar ve videolar ilgili hayvana ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (renk, cins vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir hayvana ait sadece bir ilan verilebilir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Hayvanlar aleminde satışına izin verilen hayvanlar ve aksesuarları için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; kocaelisehirportali.com’un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com’un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 

İLAN VERME KURALLARI – İŞ MAKİNELERİ&SANAYİ

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün / araç hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne, araca ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (model, fiyat vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir ürüne/ araca ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Aynı marka ve modele ait farklı ürünler / araçlar için ayrı ilan girişi yapılması gerekmektedir.

Satılık veya kiralık ürünler / araçlar için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; kocaelisehirportali.com’un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com’un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – İŞ İLANLARI

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar içerikle uyumlu olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Yurt dışında istihdam etmek için iş/eleman arama ilanları verilemez.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İLAN VERME KURALLARI – ÖZEL DERS VERENLER

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece kişisel bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar kişiye ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

İş arama ilanı olması sebebi ile tercümanlık, çeviri hizmetleri tek başına ilan olarak verilemez.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Kamu personelleri tarafından özel ders ilanı verilemez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İLAN VERME KURALLARI – YARDIMCI ARAYANLAR

 

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar işe ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Yardımcı olarak çalışmak isteyenler iş aradıklarına ilişkin ilan veremez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER:

İlan verilirken girilen adres bilgileri kocaelisehirportali.com’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.

 

kocaelisehirportali.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.

 

DOPİNG KULLANIM KURALLARI

 

ACİL ACİL DOPİNG KURALLARI

 

1.Yalnızca kocaelisehirportali.com’un ilan verme kurallarına uygun ilanlara Acil Acil Dopingi alınabilir.

 

2.kocaelisehirportali.com’un, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

3.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

 

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde kocaelisehirportali.com’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

 

5.Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir, başka bir ilana devredilemez.

 

6.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

 

7.İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan Acil Acil dopingi, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

 

8.Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz

 

9.“Acil Acil” dopingi, bir ilanın kocaelisehirportali.com’un ana sayfasında yer alan “Acil Acil” adı verilen özel kategoride listelenmesini sağlar.

 

10.“Acil Acil” dopingi almış bir ilan, ilanları görüntüleyen kullanıcının görünüm ve sıralama ölçütlerine bağlı olarak özel kategorisinde listelenir.

 

11.“Acil Acil” ve “Üst sıradayım” dopinglerini birlikte almış ilanlar her zaman için “Acil Acil” kategorisinde öncelikli olarak yer alır.

 

12.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, kocaelisehirportali.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kocaelisehirportali.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

 

a.kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

 

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

 

c.kocaelisehirportali.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

 

d.Zaman içinde mevzuatta veya kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

 

14.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

 

a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

 

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Acil Acil Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

 

c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kocaelisehirportali.com’un üyeliğinden çıkartılması durumunda.

ANASAYFA VİTRİNİ DOPİNG KURALLARI

 

1.Yalnızca kocaelisehirportali.com’un ilan verme kurallarına uygun ilanlar Anasayfa Vitrini Dopingi alabilir.

 

2 kocaelisehirportali.com’un, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

3.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

 

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde kocaelisehirportali.com’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

 

5.Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir. Başka bir ilana devredilemez.

 

6.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

 

7.Anasayfa Vitrini dopingi satın alınan her ilan, kocaelisehirportali.com’un onayına düşer. Doping yayın süresi ilan onaylanıp yayınlandığı andan itibaren başlar.

 

8.İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan Anasayfa Vitrin dopingi, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

 

9.Anasayfa Vitrini 8 satır ve 6 sütundan oluşur. Toplam 47 ilan aynı anda görüntülenir.

 

 1. 10. O an vitrinde görünmeyen tüm Vitrin ilanlarına vitrin bölümünün sağ üst köşesinde bulunan “Tüm vitrin ilanlarını göster” bağlantısına tıkladığında görüntülenebilir.

 

11.Vitrinler her iki dakikada bir yenilenir. Vitrine çıkacak ilanlar Anasayfa Vitrini Dopingi almış ve diğerlerinden daha az görüntülenenler öncelikli olmak üzere sistem tarafından rastgele seçilir. Vitrine çıkan ilanların satır ve sütun pozisyonları tamamen rastgeledir.

 

12.Her bir ilanın kaç defa vitrine çıktığı sistem tarafından kayıt altında tutulur.

 

13.Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

 

14.Anasayfa Vitrini Dopingi almış ilanlar kocaelisehirportali.com’un ana sayfasında “Anasayfa Vitrini” adı altında, ilan verme veya güncelleme aşamasında yüklenmiş veya değiştirilmiş olan ve “Vitrin Fotoğrafı” olarak işaretlenmiş fotoğrafının 106×80 pixel büyüklüğündeki küçük fotoğrafı ile yer alır. “Vitrin Foğrafları”nda arka plan beyaz olmalıdır ve sadece ürün fotoğrafı kullanılmalı, herhangi bir yazı bulunmamalıdır.

 

15.Vitrin fotoğrafı belirlenmeyen ya da fotoğraf yüklenmemiş olan ilanlarda bu küçük fotoğraf yerine “Bu ilana ait fotoğraf yoktur” ibaresi yer alır.

 

16.Vitrin fotoğrafı olarak firma logosu, firma ismi seçilememektedir. Bu şekilde olan ilanlar yayına alınmamakta/yayından kaldırılmaktadır.

 

17.Fotoğrafın hemen altında, ilan başlığının ilk 13 karakteri (boşluklar dâhil) görüntülenecektir.

 

18.Fare imleci ile ilgili ilanın küçük fotoğraf veya ilan başlığının ilk 13 karakteri üzerine gelindiğinde tüm ilan başlığı görüntülenebilir.

 

19.Fotoğraflar, üye adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve üye tarafından kocaelisehirportali.com’a girilen veriler Sahibinden tarafından Ana Sayfa Vitrini Dopingi fonksiyonunun kullandırılması amacıyla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının Ana Sayfa Vitrini Dopingi fonksiyonunun kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için kocaelisehirportali.com’un KVKK sayfası ziyaret edilmelidir.

 

20.İç Giyim & Fantezi ürünlerine ait ilanlar ilan verme kurallarına uygun olarak yayına alınmış olsalar dahi Anasayfa Vitrini Dopingi satın alamaz.

 

21.Piyasa fiyatının çok altında, gerçekçi olmayan fiyatlarla satılmak istenen ürünlere ait yanıltıcı ilanlar için Anasayfa Vitrin Dopingi satın alınamaz.

 

22.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, kocaelisehirportali.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kocaelisehirportali.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

23.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

 

a kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

 

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

 

c.kocaelisehirportali.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

 

d.Zaman içinde mevzuatta veya kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

 

24.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

 

a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

 

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Anasayfa Vitrini Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

 

c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kocaelisehirportali.com’un üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

 

DETAYLI ARAMA VİTRİNİ DOPİNG KURALLARI

 

1.Yalnızca kocaelisehirportali.com’un ilan verme kurallarına uygun ilanlar Detaylı Arama Vitrini Dopingi alabilir.

 

2 kocaelisehirportali.com’un, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

3.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

 

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde kocaelisehirportali.com’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

 

5.Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir. Başka bir ilana devredilemez.

 

6.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

 

7.Detaylı Arama Vitrin dopingi sadece web ara yüzünde gösterilir. Mobil uygulamalarda ve mobil sitede bu doping alanı bulunmamaktadır.

 

8.İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan Detaylı Arama dopingi, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

 

9.Detaylı Arama Vitrini 10 satır ve 2 sütundan oluşur. Toplam 19 ilan aynı anda görüntülenir.

 

10.Detaylı arama sayfasında kategori seçimi tamamlanana kadar Vitrin’de tüm detaylı arama dopingi almış olan ilanlar, kategori seçimi tamamlandıktan sonra ise yalnızca ilgili kategorilerde yer alan detaylı arama vitrini dopingi almış olan ilanlar gösterilir.

 

11.O an vitrinde görünmeyen tüm Vitrin ilanlarına vitrin bölümünün sağ üst köşesinde bulunan “Tüm vitrin ilanlarını göster” bağlantısına tıkladığında görüntülenebilir.

 

12.Vitrinler her iki dakikada bir yenilenir. Vitrine çıkacak ilanlar Detaylı Arama Vitrini Dopingi almış ve diğerlerinden daha az görüntülenenler öncelikli olmak üzere sistem tarafından rastgele seçilir. Vitrine çıkan ilanların satır ve sütun pozisyonları tamamen rastgeledir.

 

13.Her bir ilanın kaç defa vitrine çıktığı sistem tarafından kayıt altında tutulur.

 

14.Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

 

15.Detaylı Arama Vitrini Dopingi alınmış bir ilan, detaylı arama yapılan sayfada “Vitrin” adı altında, ilan verme veya güncelleme aşamasında yüklenmiş veya değiştirilmiş olan ve “Vitrin Fotoğrafı” olarak işaretlenmiş fotoğrafının 102×77 pixel büyüklüğündeki küçük fotoğrafı ile yer alır. “Vitrin Fotoğrafları”nda arka plan beyaz olmalıdır ve sadece ürün fotoğrafı kullanılmalı, herhangi bir yazı bulunmamalıdır.

 

16.Vitrin fotoğrafı belirlenmeyen ya da fotoğraf yüklenmemiş olan ilanlarda bu küçük fotoğraf yerine “Bu ilana ait fotoğraf yoktur” ibaresi yer alır.

 

17.Vitrin fotoğrafı olarak firma logosu, firma ismi seçilememektedir. Bu şekilde olan ilanlar yayına alınmamakta/yayından kaldırılmaktadır.

 

18.Fotoğrafın hemen altında, ilan başlığının ilk 13 karakteri (boşluklar dâhil) görüntülenecektir.

 

19.Fare imleci ile ilgili ilanın küçük fotoğraf veya ilan başlığının ilk 13 karakteri üzerine gelindiğinde tüm ilan başlığı görüntülenebilir.

 

20.Fotoğraflar, üye adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve üye tarafından kocaelisehirportali.com’a girilen veriler Sahibinden tarafından Ana Sayfa Vitrini Dopingi fonksiyonunun kullandırılması amacıyla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının Ana Sayfa Vitrini Dopingi fonksiyonunun kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için kocaelisehirportali.com’un KVKK sayfası ziyaret edilmelidir.

 

21.İç Giyim & Fantezi ürünlerine ait ilanlar ilan verme kurallarına uygun olarak yayına alınmış olsalar dahi Detaylı Arama Vitrini Dopingi satın alamaz.

 

22.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, kocaelisehirportali.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kocaelisehirportali.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

23.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

 

a kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

 

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

 

c.kocaelisehirportali.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

 

d.Zaman içinde mevzuatta veya kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

 

24.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

 

a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

 

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Detaylı Arama Vitrini Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

 

c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kocaelisehirportali.com’un üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

 

FİYATI DÜŞENLER DOPİNG KURALLARI

 

1.Yalnızca kocaelisehirportali.com’un ilan verme kurallarına uygun ilanlar Fiyatı Düşenler Dopingi alabilir.

 

2 kocaelisehirportali.com’un, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

3.Kredi kartı ile yapılan ek ilan ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

 

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde kocaelisehirportali.com’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

 

5.Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir ve başka bir ilana devredilemez.

 

6.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

 

7.İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan Fiyatı Düşenler dopingi ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

 

8.Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

 

9.Fiyatı Düşenler dopingi, yayındaki veya onay aşamasındaki bir ilan için kaydedilmiş fiyatın kullanıcı tarafından revize edilerek daha düşük bir fiyat ile güncellenmesi durumunda satın alınabilir.

 

10.“Fiyatı Düşenler” dopingi, bir ilanın kocaelisehirportali.com’un ana sayfasında yer alan “Fiyatı Düşenler” adı verilen özel kategoride ilanları görüntüleyen kullanıcının görünüm ve sıralama ölçütlerine bağlı olarak listelenmesini sağlar.

 

11.“Fiyatı Düşenler” dopingi, ilanın arama sonuç sayfalarında Klasik, Liste ve Galeri görünümlerinde ilan başlığının yanında ayrıca özel bir simge ile görüntülenmesini sağlar.

 

12.“Fiyatı Düşenler” dopingi, ilanın arama sonuç sayfalarında Klasik, Liste ve Galeri görünümlerinde ilanın kocaelisehirportali.com’da yayınlandığı ilk fiyatı gri renkli ve üzeri çizik halde olmak üzere, yeni fiyatının hemen üzerinde görüntülenmesini sağlar.

 

13.“Fiyatı Düşenler” ve “Üst sıradayım” dopinglerini birlikte almış ilanlar, her zaman için “Fiyatı Düşenler” kategorisinde öncelikli olarak yer alır.

 

14.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, kocaelisehirportali.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kocaelisehirportali.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

15.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

 

a kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

 

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

 

c.kocaelisehirportali.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

 

d.Zaman içinde mevzuatta veya kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

 

16.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

 

a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

 

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Fiyatı Düşenler Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

 

c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kocaelisehirportali.com’un üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

 

GÜNCELİM DOPİNG KURALLARI

 

1.Yalnızca kocaelisehirportali.com’un ilan verme kurallarına uygun ilanlar Güncelim Dopingi alabilir.

 

2kocaelisehirportali.com’un, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

3.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

 

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde kocaelisehirportali.com’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

 

5.Güncelim Dopinginin alındıktan sonra arama sonuç sayfasına yansıması ve ilanın güncel tarihli ilanlar arasında yer alması en fazla 2 saatlik süre içinde gerçekleşir.

 

6.Güncelim Dopinginin aynı gün içinde yalnızca bir sefer almak koşuluyla satın alma sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.

 

7.Güncelim Dopingi alınmış ilanlar yeniden kocaelisehirportali.com’un onayına düşmez.

 

8.Güncelim Dopinginden bireysel ve kurumsal tüm kocaelisehirportali.com’un kullanıcıları faydalanabilmektedir.

 

9.İlanın ilk yayına alındığı günün sonu itibarıyla Güncelim Dopingi satın alınabilir.

 

10.Bir ilana tekrar Güncelim Dopingi satın alınabilmesi için satın alınan günün sona ermesi gereklidir.

 

11.Güncelim Dopingi ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

 

12.Güncelim Dopingi, satın alındığı ilanın “İlan Tarihi” olarak anılan ve ilanların listelendiği sayfalarda bir sıralama ölçütü olarak kullanılan tarihin, Dopingin satın alındığı tarih ile değiştirilmesini (güncellenmesini) sağlar.

 

13.İlanınızın giriş tarihi Güncelim aldığınız gün olarak görünecektir. İlanınızın bitiş tarihiyle ilgili bir değişiklik olmayacaktır.

 

14.Güncelim Dopingi alan ilanlar yeni ilan sayılmayacağından son 48 saat bölümünde yayınlanmaz.

 

15.Güncelim kullanılarak ilan tarihi yenilenen bir ilanı daha önceden favorilerine kaydetmiş olan kullanıcı sayısı ve ilanın sayaç verileri kaybolmayacaktır.

 

16.Güncelim Dopingi ödemesi, mobil ödeme ve kredi kartı aracılığıyla yapılabilir. Verilen tarih güncelleme hizmetinin iadesi mümkün değildir.

 

17.Güncelim Dopinginin Mobil Ödeme ile satın alınması için, üyelik kapsamındaki bilgileriniz mobil ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme kuruluşu alt yapı sağlayıcısı firmayla ve Türkiye’de GSM ve mobil iletişim yapma lisansına sahip telekomünikasyon operatörleri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerle ilgili ayrıntılı bilgiye kocaelisehirportali.com’un KVKK sayfasından ulaşılabilir.

 

18.Mobil ödeme ile alınan Güncelim Dopinginin teknik veya başka nedenlerle kullanılamaması durumunda kullanıcıya, karşılığında 90 gün süreliğine hediye doping tanımlanır. 90 gün sonunda kullanılmayan dopingler silinir. Doping alımını kredi kartı ile gerçekleştiren kullanıcılarımızın para iadeleri işlemi gerçekleştirdikleri kredi kartına yapılır.

 

19.Güncelim Dopinginin fiyatı il bazında değişiklik gösterebilir. kocaelisehirportali.com’un, Güncelim Dopingi fiyatını dilediği zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

 

20.Güncelim dopinginin fiyatı il bazında değişmesine rağmen, kocaelisehirportali.com’un tarafından hediye edilen Güncelim dopingi fiyat farkı uygulanmaksızın herhangi bir ilde verilen ilanda geçerli olacak şekilde tanımlanır.

 

21.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, kocaelisehirportali.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kocaelisehirportali.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

22.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

 

a kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

 

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

 

c.kocaelisehirportali.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

 

d.Zaman içinde mevzuatta veya kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

 

23.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

 

a.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kocaelisehirportali.com’un üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

 

KALIN YAZI & RENKLİ ÇERÇEVE DOPİNG KURALLARI

 

1.Yalnızca kocaelisehirportali.com’un ilan verme kurallarına uygun ilanlar Kalın Yazı & Renkli Çerçeve Dopingi alabilir.

 

2kocaelisehirportali.com’un, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

3.Kredi kartı ile yapılan ek ilan ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

 

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde kocaelisehirportali.com’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. “Kalın Yazı & Renkli Çerçeve” dopingi, ilanın tüm listelerde ve tüm görünümlerde yeşil arka plan ve kalın yazı ile görüntülenmesini sağlar.

 

5.Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir ve başka bir ilana devredilemez.

 

6.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

 

7.Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

 

8.Kalın Yazı & Renkli Çerçeve Dopingi ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

 

9.“Kalın Yazı & Renkli Çerçeve” dopingi, ilanın tüm listelerde ve tüm görünümlerde yeşil arka plan ve kalın yazı ile görüntülenmesini sağlar.

 

10.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, kocaelisehirportali.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kocaelisehirportali.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

 

a kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

 

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

 

c.kocaelisehirportali.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

 

d.Zaman içinde mevzuatta veya kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

 

12.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

 

a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

 

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Kalın Yazı & Renkli Çerçeve Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

 

c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kocaelisehirportali.com’un üyeliğinden çıkartılması durumunda.

KATEGORİ VİTRİN DOPİNG KURALLARI

 

1.Yalnızca kocaelisehirportali.com’un ilan verme kurallarına uygun ilanlar Kategori Vitrin Dopingi alabilir.

 

2 kocaelisehirportali.com’un, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

3.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

 

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde kocaelisehirportali.com’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

 

5.Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir. Başka bir ilana devredilemez.

 

6.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

 

7.Katgori Vitrin dopingi sadece web ara yüzünde gösterilir. Mobil uygulamalarda ve mobil sitede bu doping alanı bulunmamaktadır.

 

8.İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan Kategori Vitrin dopingi, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

 

9.Kategori Vitrini 4 satır ve 6 sütundan oluşur. Toplam 23 ilan aynı anda görüntülenir.

 

10.O an vitrinde görünmeyen tüm Vitrin ilanlarına vitrin bölümünün sağ üst köşesinde bulunan “Tüm vitrin ilanlarını göster” bağlantısına tıkladığında görüntülenebilir.

 

11.Vitrinler her iki dakikada bir yenilenir. Vitrine çıkacak ilanlar Kategori Vitrin Dopingi almış ve diğerlerinden daha az görüntülenenler öncelikli olmak üzere sistem tarafından rastgele seçilir. Vitrine çıkan ilanların satır ve sütun pozisyonları tamamen rastgeledir.

 

12.Her bir ilanın kaç defa vitrine çıktığı sistem tarafından kayıt altında tutulur.

 

13.Kategori Vitrin Dopingi almış bir ilan hem ana seviye hem de alt kategorideki vitrinde yer alır.

 

14.Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

 

15.Kategori Vitrin Dopingi alınmış bir ilan kocaelisehirportali.com’un ana ve alt seviye alt kategorilerinde “<İlgili kategori adı> Vitrini” adı altında çerçevelenmiş alanda, ilan verme veya güncelleme aşamasında yüklenmiş veya değiştirilmiş olan ve “Vitrin Fotoğrafı” olarak işaretlenmiş fotoğrafının 110×83 pixel büyüklüğündeki küçük fotoğrafı ile yer alır. “Vitrin Foğrafları”nda arka plan beyaz olmalıdır ve sadece ürün fotoğrafı kullanılmalı, herhangi bir yazı bulunmamalıdır.

 

16.Vitrin fotoğrafı belirlenmeyen ya da fotoğraf yüklenmemiş olan ilanlarda bu küçük fotoğraf yerine “Bu ilana ait fotoğraf yoktur” ibaresi yer alır.

 

17.Vitrin fotoğrafı olarak firma logosu, firma ismi seçilememektedir. Bu şekilde olan ilanlar yayına alınmamakta/yayından kaldırılmaktadır.

 

18.Fotoğrafın hemen altında, ilan başlığının ilk 13 karakteri (boşluklar dâhil) görüntülenecektir.

 

19.Fare imleci ile ilgili ilanın küçük fotoğraf veya ilan başlığının ilk 13 karakteri üzerine gelindiğinde tüm ilan başlığı görüntülenebilir.

 

20.Fotoğraflar, üye adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve üye tarafından kocaelisehirportali.com’a girilen veriler Sahibinden tarafından Kategori Vitrin Dopingi fonksiyonunun kullandırılması amacıyla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının Kategori Vitrin Dopingi fonksiyonunun kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için kocaelisehirportali.com’un KVKK sayfası ziyaret edilmelidir.

 

21.İç Giyim & Fantezi ürünlerine ait ilanlar ilan verme kurallarına uygun olarak yayına alınmış olsalar dahi Kategori Vitrin Dopingi satın alamaz.

 

22.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, kocaelisehirportali.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kocaelisehirportali.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c.kocaelisehirportali.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

d.Zaman içinde mevzuatta veya kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

24.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Kategori Vitrin Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kocaelisehirportali.com’un üyeliğinden çıkartılması durumunda.

ÜST SIRADAYIM DOPİNG KURALLARI

 

1.Yalnızca kocaelisehirportali.com’un ilan verme kurallarına uygun ilanlar Üst Sıradayım Dopingi alabilir.

2kocaelisehirportali.com’un, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde kocaelisehirportali.com’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

5.Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir. Başka bir ilana devredilemez.

6.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

7.“Üst Sıradayım Dopingi”, yayında olan bir ilan için uygulandığında, bu ilan onaya düşmeden yayınlanır.

8.Üst Sıradayım Dopingi alındıktan sonra arama sonuç sayfasına yansıması ve diğer ilanlar arasında yer alması en fazla 2 saatlik süre içinde gerçekleşir.

9.Yayında olan bir ilana “Üst Sıradayım Dopingi” uygulandığında doping yayın süresi hemen başlar.

10.Bireysel kullanıcılar için; “ilan verme” veya “Pasif bir ilanı düzenleme” sonrası onaya düşen ilanlara uygulanan Üst Sıradayım Dopingi’nin yayın süresi, ilan onaylanıp yayınlandığı andan itibaren başlar.

11.İlan en az doping satın alınan süre kadar yayında kalır. İlanın normal süresi içinde satın alınan ve yayınlanan Üst Sıradayım dopingi, ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

12.Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

13.“Üst Sıradayım” dopingi, bir ilanın;

a.Arama sonuç sayfalarında,

b.Detaylı Arama sonuç sayfalarında,

c.Özel kategorilerde (Acil Acil, Fiyatı Düşenler, Top 100, Son 48 Saat / 1 Hafta / 1 Ay, Güvenli e-Ticaret İlanları)

d.Bir ilana vitrin dopingi alındıysa, ilgili vitrinde “Tüm Vitrin İlanlarını Göster” bağlantısı tıklandıktan sonra açılan sayfalarda,

e.Klasik, Liste ve Galeri görünümlerinin tümünde tercih edilen sıralama ölçütüne göre diğer ilanlardan daha önce kullanıcıların karşısına çıkartılmasını sağlar.

14.Üst Sıradayım dopingi, ilanın listelerde Klasik görünümde her zaman küçük fotoğrafı ile görüntülenmesini sağlar.

15.Vitrin fotoğrafı belirlenmeyen ya da fotoğraf yüklenmemiş olan ilanlarda bu küçük fotoğraf yerinde küçük fotoğraf makinesi simgesi bulunur.

16.Üst Sıradayım dopingi arama sonuç sayfalarının sadece “Gelişmiş Sıralama” seçeneğinde ilanınızın üst sırada görüntülenmesini sağlar.

17.Üst Sıradayım Dopinginin fiyatı il bazında değişiklik gösterebilir. kocaelisehirportali.com’un, Üst Sıradayım Dopingi fiyatını dilediği zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

18.Üst Sıradayım dopinginin fiyatı il bazında değişmesine rağmen, kocaelisehirportali.com’un tarafından hediye edilen Üst Sıradayım dopingi fiyat farkı uygulanmaksızın herhangi bir ilde verilen ilanda geçerli olacak şekilde tanımlanır.

 

19.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, kocaelisehirportali.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kocaelisehirportali.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

20.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c.kocaelisehirportali.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

d.Zaman içinde mevzuatta veya kocaelisehirportali.com’un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

21.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Kategori Üst Sıradayım Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı kocaelisehirportali.com’un üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

ÜYELİK DURDURMA

Üyelik durdurma nedir?

Üyelik durdurma, kocaelisehirportali.com’un Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi gereği, tüm kullanıcıların güvenliğini gözönünde bulundurarak kocaelisehirportali.com üyeliğini, geçici veya kalıcı olarak kullanıma kapatmasıdır.

Hangi durumlarda üyelik durdurulur?

 

Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan kurallara uyulmaması

Üyelik Sözleşmesi Ek-3 kocaelisehirportali.com Hizmetleri’nde yer alan 1.11 no.lu madde gereğince birden fazla üyelik açılması ve bunun tespiti,

Gerçek olmayan bir ürünü gerçekmiş gibi göstererek diğer kullanıcıları yanıltma

Üyelik profilinde yeralan bilgilerin gerçek veya tüzel bir kişiye ait olmadığının tespit edilmesi

Diğer üyelere karşı taciz, küfür ve şiddet gibi olumsuz davranışların sergilenmesi

Üyeliğin savcılık, mahkeme, emniyet vb.  resmi kurumlarca gönderilmiş bir yazının konusu olması

İlanın açıklama bölümü veya fotoğraflarında, ilan verme kurallarına aykırı olarak telefon numarası eklenmesi nedeniyle, daha önce 2 kere onaylanmamış bir ilanın, gerekli düzenleme yapılmadan yeniden onaya gönderilmesi

Üyeliğimin durdurulduğunu nasıl öğrenirim?

 

Üyeliği durdurulan üyeler kocaelisehirportali.com’a giriş yapmak istediklerinde “Üyeliğiniz Durdurulmuştur” uyarısı ve üyeliğin neden durdurulduğunu belirten açıklamayla karşılaşırlar.

 

Aynı zamanda bu kullanıcıların kayıtlı e-posta adreslerine de üyelik durdurma ile ilgili bilgilendirme e-postası gönderilir.

 

Durdurulan üyeliğin devam etmesi için ne yapılmalı?

 

kocaelisehirportali.com üyelikleri kalıcı olarak durdurulmuş (üyeliği iptal edilmiş) kullanıcıların üyelikleri hiçbir koşulda yeniden aktiflenmez.

 

kocaelisehirportali.com üyeliği başka bir üyeye olumsuz davranışları nedeniyle ilk kez durdurulan kullanıcıların üyeliği 48 saat sonra yeniden aktiflenir. Kullanıcının üyelik durdurmaya neden olan davranışlarını tekrar etmesi durumunda üyelik yeniden aktiflenmemek üzere iptal edilir.

 

Üyeliği durdurulan ve kendisinden belge istenen kullanıcılardan istenen belgeler bilgi@kocaelisehirportali.com  e-posta adresine gönderilmelidir. Belgelerin kocaelisehirportali.com’a ulaşmasından sonra gerekli incelemeler yapılarak uygun bulunması halinde üyelik yeniden aktiflenir ve kullanıcıya üyeliğin aktiflendiği bilgisi verilir.

 

Üyelik resmi bir kurumdan gelen yazı sebebi ile durdurulmuşsa, resmi yazıyı gönderen kurumdan  üyeliğin “yasal olarak uygun” olduğuna dair bir yazı alınarak kocaelisehirportali.com’a iletilmesi durumunda üyelik yeniden aktiflenebilir.

 

 

Alışveriş kaynaklı sorunlarda üyelik durdurulabilir mi?

 

Üyelik alışveriş işleminden kaynaklanan olumsuz bir durumdan dolayı durdurulmuşsa, üyenin öncelikle sorun yaşadığı üye ile olumsuz durumu çözüme ulaştırması gerekmektedir. Alıcı veya satıcı çözüme ulaşmayan olumsuz durum sonucunda uyarı alır, sorunun tekrarlanması halinde ise kalıcı olarak üyelikleri durdurulabilir.

 

Üyeliğim durduruldu ilan/mağaza/doping için ödediğim ücretleri geri alabilir miyim?

 

Üyeliği tekrar aktiflenmeyecek biçimde durdurulan üyelerin ürün ve servisler için ödemiş oldukları tüm ücretler, sözkonusu ürün ve servislerin kullanılmayan kısmı için geri ödenir.

 

 

 

 

 YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ

 

kocaelisehirportali.com’da ilanı verilemeyecek olan Yasaklı Ürünler Listesi:

 

Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi’nden alınan kocaelisehirportali.com. Sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerine yer verilen mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satışı yasaktır.

 

İlgili mevzuatın başlıcaları şu şekilde sıralanabilecektir:

 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

 

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

 

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI

 

Aşağıda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca firmamız tarafından yönetilen kocaelisehirportali.com’da devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası ve devlet nişanı, cumhuriyet nişanı; liyakat nişanı satışı yasaktır.

 

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

 

ATEŞLİ SİLAH VE KESİCİ ALET SATIŞI

 

Kuru sıkı, saçma atan havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, silah aksesuarlarının (Airsoft için üretilmiş onalar hariç taşıma kılıfı vb.) ve Airsoft, ürünleri dahil silahlara monte edilen aksesuarlarının (Dürbün,lazer, tüfek, tabanca feneri, kama vb. ) saçma atan havalı tabancaların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın ve askeri kıyafetin veya aksesuarının, kollu kuvvetlerine ait kıyafetlerin veya aksesuarlarının (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının, üniformalar, airsoft için üretilmiş olanlar dahil hücum yelekleri), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç, kama, kelebek, muşta, dikiş tutmaz  vb.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silah ve kesici aletlerin satışı yasaktır. Mutfak, Avcılık, Kamp amaçlı çakıların ve bıçakların, Sanayide kullanılan bıçakların (Döner Bıçakları vb.) ve  antika, dekoratif amaçlı ürünlerin satışı sadece kesici özelliğinin bulunmamasını belirtmesi halinde satışı yapılabilir.

 

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

 

6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

 

 

 

YANICI VE PATLAYICI MALZEMELER

 

Av ve taş barutları, tüfek ve tabanca fişekleri, şenlik fişekleri, havai fişek, maytapların dolu veya boş av fişekleri, av kurşunları gibi patlayıcı malzemeler ile av malzemelerinin satışı yasaktır. havai fişek, oyun, eğlence kapsamında satılan ürünlerin satılmak istenilen miktarın gramajının yazılması gerekmektedir.

 

Başlıca düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük

 

BANDROLSÜZ ÜRÜN SATIŞI

 

Telif hakları gereğince korunan sesli, görüntülü, yazılı vb. belgelerin bandrolsüz (kopyalanmış) şekilde satışına izin verilmez.

 

Bahsi geçen korumaya ilişkin düzenlemelerin başlıcaları aşağıda belirtilen kanunda yer almaktadır.

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 

ALKOLLÜ İÇECEK VE TÜTÜN MAMÜLLERİ

 

Alkol ve tütün mamullerinin kocaelisehirportali.com üzerinden satışına, bu ürünlerin markalarının alenen gösterilmesine izin verilmemektedir.

 

Bahsi geçen yasağa dayanak teşkil eden mevzuatın başlıcaları aşağıdaki gibidir.

 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

 

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

CİNSEL İÇERİK VE PORNOGRAFİK ÜRÜNLER

 

Müstehcenlik sınırını aşan veya pornografik CD / DVD, dergi gibi yayınlar ile erotik oyuncakların satışına izin verilmemektedir.

 

İlgili yasağa ilişkin mevzuat aşağıdaki gibidir.

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

 

REPLİKA ÜRÜN SATIŞI

 

Aşağıda bahsi geçen düzenleme kapsamında koruma rejimi altında olan ve başkası adına tescilli olan marka ibarelerine, logolara ve tasarımlara hukuka aykırı şekilde yer verilmesi ve bu bağlamda replika ürün satışı yasaktır.

 

Bahsi geçen düzenleme aşağıdaki gibidir.

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

 

BELGE SATIŞI

 

Yetkili kurumlarca verilmiş diploma, yetki belgesi, izin belgesi vb. ürünlerin kocaelisehirportali.com üzerinden satışına/kiralanmasına izin verilmez.

 

Trafik Aygıtları ve Plaka

 

Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin, şahsi plaka satışı ve APP plaka satışı yasaktır. Ayrıca plakalık satışlarında plakaların açıkça gösterilmesine izin verilmez.

 

Fon & Hisse Senedi

 

Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

 

Organ

 

İnsan organlarının satışı yasaktır.

 

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

 

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

 

 

 

EVCİL HAYVAN VE YASALARCA YASAKLANMIŞ HAYVANLAR

 

kocaelisehirportali.com üzerinde ücretli evcil hayvan satışı ve satışı, yetiştiriciliği ve üretimi kanunlarca yasaklanmış/sınırlandırılmış hayvanların satışı yasaktır.

 

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

 

Av Ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

 

 

ŞANS OYUNU BİLETLERİ VE MAKİNELERİ

 

Sonucu ileriki tarihte belli olacak oyunların (Piyango, loto vb.) biletlerinin satışına ve talih, baht gerektiren ticari oyun makinelerinin satışına izin verilmemektedir.

 

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

 

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

Tarım İlaçları Ve İlaçlama Makineleri

 

Tarla, bahçede zirai ilaçlamalarda kullanılan pülverizatör, atomizer vb. ürünlerin ve zirai ilaçların satışına izin verilmez. Sadece el tipi olan bahçe için kullanılan ilaçlama makinelerine izin verilmektedir.

 

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

 

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

 

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılmasıile Depolanması Hakkında Yönetmelik

 

 

 

KİŞİLİK HAKLARI

 

Herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü gibi eşyaların kocaelisehirportali.com üzerinden satışı yasak olup kocaelisehirportali.com üzerinde kişilerin kişilik haklarını zedeleyecek şekilde telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi kişisel bilgilere yer verilmesi yasaktır.

 

TELSİZ ÜRÜNLERİ

 

Telsiz cihazlarının Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ aykırı şekilde satışı yasaktır. Bununla birlikte lisans gerektiren telsizlerin satışı kocaelisehirportali.com üzerinde yapılmamakta olup yayınlanmak istenilen telsiz ilanlarında ayrıca kullanıcıların “Lisans Gerektirmediği” beyan bilgisine yer vermesi de zorunludur.

 

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

 

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik

 

ETKİNLİK BİLETLERİ

 

Usulsüz bilet satışının engellenmesi adına, her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin kocaelisehirportali.com üzerinden satışı yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışına bazı kurallar çerçevesinde izin verilmekte olup bu bağlamda dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir.

 

–          Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.

 

–          Bilet fiyatının ilan görsellerinde net bir şekilde görülmesi gerekmektedir.

 

–          Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satışı yapılamamaktadır. Aksi halde bu satış firmamız tarafından karaborsacılık olarak değerlendirilebilir, ilgili üyenin ilanı yayımdan kaldırılabilir ve üyeliği durdurabilir.

 

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

 

7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

ORTAK ARAMA

 

firmamız tarafından yönetilen sahibiden.com üzerinden herhangi bir işletme ya da firmaya hissedar, ortak vb. aranmasına ilişkin ilan verilememektedir.

 

İKİNCİ EL İÇ ÇAMAŞIRI SATIŞI

 

firmamız tarafından yönetilen kocaelisehirportali.com üzerinden kullanılmış iç giyim ürünlerinin satışına izin verilmemektedir.

 

İLAÇ SATIŞI

Her türlü reçeteli ya da reçetesiz ilaç satışı yasaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin satışı da yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

 

SİYASİ İÇERİKLİ ÜRÜNLER

Tüm siyasi içerikli ürünler ile siyasi içerik barındıran görsele sahip ürünlerin (Bayrak, Kupa, Yüzük, Resim, Portre, Maket, Siyasi parti görseli barındıran ürün resimleri vb.) ilanının verilmesi yasaktır.

 

EVCİL HAYVAN SATIŞI

kocaelisehirportali.com üzerinde evcil hayvanlar kategorisinde bulunan tüm içeriklerin ücretli olarak satışı yapılamamaktadır. Evcil Hayvanlar Kategorisinde sadece ücretsiz sahiplendirme ilanlarına izin verilmektedir. Ücretli satış yönünde tespitlerde üyelikler durdurulur.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

 

KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ SATIŞLAR

Gıda, kozmetik ürünlerinin, ofis malzemelerinin satışında ilgili kanun gereğince kredi kartına taksitli satış yapılamaz ve taksit satış beyanında bulunarak ilan verilemez.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sırlanabilecektir.

 

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

 Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

PROMOSYON ÜRÜNLER

Hediye çeklerinin, indirim kuponlarının, ilgili firmalar tarafından bedelsiz şekilde verilen hediye ve promosyon ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sosyal yardım amaçlı olarak halka bedelsiz şekilde verilen ürünlerin satışına izin verilmez.

 

RESMİ KIYAFET & ASKERİ MALZEMELER

Temsili çocuk kostümleri (kıyafetleri) hariç olmak üzere, kocaelisehirportali.com üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetlerinin, rozetlerinin, aksesuarlarının satışına izin verilmemektedir.

ŞİFRE ÇÖZÜCÜLER VE UYDU ALICILARI

Uydu kanallarındaki şifre kırıcı yazılım ya da eklentilerin kocaelisehirportali.com üzerinde satışı yasaktır.

DİĞER YASAKLI ÜRÜNLER

 

 • İşitme Cihazları
 • Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları
 • Yasaklı yayınlar
 • Enerji İçecekleri
 • Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler
 • Numaralı gözlük, lens satışları
 • Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
 • Sanal para satışları
 • Forex İşlemleri
 • Dinleme cihazları, böcekler
 • Her türlü uyuşturucu maddeleri
 • Elektronik sigara, elektronik nargileler
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Sahte paralar ( Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç )
 • Çalıntı ürünler
 • Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar
 • Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
 • Emniyet Kemeri Adaptörü
 • Mezar yeri satışları
 • Tedavüldeki paraların satışı
 • Göktaşı satışı
 • Satışı ve devri sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler. (Oyun hesapları, Markalara ait özel içecek dolapları vb.)

HAYVANLAR ÂLEMİ KATEGORİSİ İLANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Bilindiği üzere ülkemizde canlı hayvan satışı Hayvanlar Alemi Kategorisi İlanları Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda Kara Avcılığı Kanunu ile belirlenen illegal Av ve Yaban Hayvanı ticaretinin yapılması halinde idari para cezası uygulanmaktadır.  Bu doğrultuda;

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun

 1. maddesinin 3. fıkrasına göre;

Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler.

 

 1. maddesinin 6. fıkrasına göre;

Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28. maddesinin b fıkrasına göre;

5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına ellimilyon lira, yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına yüzellimilyon lira idarî para cezası.

uygulanacağı belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymadan hayvanlar alemi kategorisinde kesinlikle listeleme yapılmaması gerekmektedir.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun

 

 1. maddesine göre;

Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanları ve bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma esas ve usullerine aykırı olarak avlanan yaban hayvanları canlı veya cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevleri satılamaz, satın alınamaz, nakledilemez ve bunların ithalatı ve ihracatı yapılamaz.

Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen parçalarının ticaretini denetlemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların ticaretinden Döner Sermaye İşletmesine gelir alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Bakanlık yetkilidir.

Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı olarak uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ithalatına Bakanlıkça izin verilen yaban hayvanları satılamaz. Bu hususlar Bakanlıkça denetlenir.

 

 1. maddesine göre;

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarından Türkiye’de doğal olarak yetişen türleri Bakanlıktan izin almak şartıyla üretebilirler. Bunların doğaya salınabilmesi için Bakanlıktan ayrıca izin almak zorunludur. Yabancı türlerden Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar vermeyecek olanlarının ithalatına ve üretimine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında

 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun

 

 1. maddesine göre;

18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakanlığın koyacağı esaslara uymayanlara, beşyüz Türk Lirasından ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa uymayanlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası

uygulanacağı belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymadan hayvanlar alemi kategorisinde kesinlikle listeleme yapılmaması gerekmektedir.

 

kocaelisehirportali.com İÇERİK POLİTİKASI

 

www.kocaelisehirportali.com, elektronik ticaret alanında 2021 yılında Kocaeli ilimizde hizmet etmeye başlamış Kocaeli İlimizde internet üzerinden hizmet sağlayan firmalardan bir tanesidir. İnternet üzerinde oluşturduğu  (www.kocaelisehirportali.com) ve kullanıcıları arasında kurduğu iletişim ağı ile kullanıcıların birbirleriyle yaptıkları alışverişlerde iletişim hizmetlerini sağlayan bir firmadır.

 

kocaelisehirportali.com’un çalışma sistemi tamamen kullanıcılar arasında iletişimi sağlama ve kullanıcıların aralarında yaptıkları alışverişlerde ödemenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi üzerine kurulmuştur.

 

kocaelisehirportali.com, teknik altyapısı sayesinde kullanıcılar kendilerine ait bölümlerde kendilerine ait ürünlerin satışını yapabilmekte, diğer kullanıcılara ait bölümleri gezebilmekte ve kullanıcı hesapları ile diğer kullanıcılardan ürün satın alabilmektedirler.

 

www.kocaelisehirportali.com sayfasında bulunan portal üzerinde kullanıcılar tarafından satılan hiçbir ürünün satışı, pazarlaması, reklamı, ithalatı, üretimi ve dağıtımı tarafımızdan yapılmamaktadır.

 

Yukarıda da belirtildiği gibi bu kocaelisehirportali.com’da sadece kullanıcıların kendi aralarında alışveriş yapmaları için gerekli teknik altyapı ve iletişim platformu oluşturmuştur.

 

kendisine ait www.kocaelisehirportali.com internet sitesi üzerinde yer alan kullanıcılar tarafından oluşturulan hiçbir içeriği sağlamamaktadır.

 

Bu nedenle şirketimiz 5651 sayılı yasa kapsamında “içerik sağlayıcı” konumunda değildir. Şirketimiz, 5651 sayılı yasa kapsamında “Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten” “yer sağlayıcı” konumundadır.

 

Dolayısıyla da aynı Kanun’un 5. Maddesi’nde de belirtildiği gibi “yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir”.

 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi” başlıklı 13. Maddesinde, “Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır” denilmektedir. Gerçekten de yasal yollarla maliki olunmuş orijinal ürünlerin satışa arz edilmeleri önünde hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır.

 

kocaelisehirportali.com‘un teknik alt yapısı ve işleyiş biçimi sebebiyle, site üzerinde satılan ürünler ve ilanlar kullanıcılar tarafından belirlenmekte ve site her an güncellenmektedir.

 

Şirketimiz, site yönetim politikası doğrultusunda yasal olmayan ve hak ihlali oluşturabilecek mahiyetteki ürünlerin satışının engellenmesi ve ilanların kaldırılması için elinden gelen çabayı sarf etmekte ve bu mahiyetteki ürünlerin ve ilanların tespit edilebilmesi için devamlı site içerisinde denetimler ve kontroller gerçekleştirmektedir; ancak yukarıda bahsedildiği gibi satılan ürünlere ve ilanlara ait içeriğin devamlı olarak kullanıcılar tarafından güncellenmesi, tüm kontrollere rağmen yasal olmayan ve hak ihlali yaratabilecek mahiyetteki ürünlerin satışının ve ilanların zaman zaman site üzerinden görüntülenmesine sebebiyet vermektedir.

 

Ancak bu durumun önlenmesi için, kocaelisehirportali.com, kullanıcılar tarafından satışa arz edilen, yasal olmayan veya hak ihlali doğurabilecek ürünlere ve ilanlara site üzerinden erişimi, hak sahiplerinden konuyla ilgili hak ihlali olduğu doğrultusunda bildirim alması halinde, derhal kaldırmaktadır.

 

Marka hak sahiplerinden gelen bildirimler sonucu derhal yapılan detaylı incelemeler kapsamında, sitemizde satışa sunulmuş bulunan, hak ihlali oluşturduğu iddia edilen ürün(ler)e ait ilan(lar)ın yayında olup olmadığı tespit edilmekte ve eğer bu şekilde bir içerik yayında ise ilgili ürünlere ait ilanların yayını derhal durdurulmakta ve bu ilanlar silinmektedir.

 

Bu şekilde kocaelisehirportali.com üzerinde, markaların haksız, uygunsuz ve yetkisiz şekilde kullanılmasına ve bu şekilde fikri mülkiyet haklarının suiistimaline asla izin verilmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocaelisehirportali.com ÇEREZ POLİTİKASI

 

kocaelisehirportali.com Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) kocaelisehirportali.com (aşağıda kısaca “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve kocaelisehirportali.com Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.

 

Birçok web sitesi gibi, kocaelisehirportali.com’da da (aşağıda kısaca “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, kocaelisehirportali.com üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır kocaelisehirportali.com’da kullanılan Çerez türleri ve kullanım amaçları için. [Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?]

 

kocaelisehirportali.com bu Politika’yı kocaelisehirportali.com’da hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

 

ÇEREZ NEDİR?

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

 

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 

 

 

 

 

 

 

HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

 

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

 

 • com çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. kocaelisehirportali.com çerezleri, kocaelisehirportali.com tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

 

 • Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin kocaelisehirportali.com’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

 

 • Kullanım amaçlarına göre, kocaelisehirportali.com’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

 

ÇEREZLER NEDEN KULLANILMAKTADIR?

 

kocaelisehirportali.com’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 

 • com’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, kocaelisehirportali.com üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.

 

 • com’u analiz etmek ve kocaelisehirportali.com’un performansını arttırmak. Örneğin, kocaelisehirportali.com’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 

 • com’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, kocaelisehirportali.com’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya kocaelisehirportali.com üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.

 

 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

 

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

 

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi kocaelisehirportali.com için son derece önemlidir. Bununla birlikte, kocaelisehirportali.com’un çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde kocaelisehirportali.com’un çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.kocaelisehirportali.com’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

 • Ziyaretçiler, kocaelisehirportali.com’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür.

 

 • Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.

 

 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin kocaelisehirportali.com’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 

 

 

 

Üzerinden yönetilebilir.3

 

 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 

ZİYARETÇİLER HANGİ HAKLARA SAHİP?

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, kocaelisehirportali.com’a başvurarak, kendirleriyle ilgili,

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

 

 

haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, kocaelisehirportali.com Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

 

 

 

 

RIZA VE POLİTİKA’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

kocaelisehirportali.com Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, kocaelisehirportali.com’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve kocaelisehirportali.com’un kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

 

kocaelisehirportali.com Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika kocaelisehirportali.com’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

 

Oturum ÇerezleriOturum çerezleri ziyaretçilerimizin Portal’i ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portal’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı ÇerezlerKalıcı çerezler Portal’in işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portal’i kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

 

 

 

 

 

 

Teknik ÇerezlerTeknik çerezler ile Portal’in çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Doğrulama ÇerezleriZiyaretçilerin şifrelerini kullanarak Portal’e giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Portal’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Hedefleme/Reklam ÇerezleriPortal’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme ÇerezleriKullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik ÇerezlerAnalitik çerezler ile Portal’i ziyaret edenlerin sayıları, Portal’de görüntülenen sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

15 + four =